Връх Соколица

77. гр. Клисура – Исторически музей

1a. гр. Банско – Църква “Света Троица”

Водопад “Сливодолско падало” край с.Бачково

11. гр. Велико Търново – Архитектурно-исторически резерват “Царевец”

гр. Карнобат – Часовникова кула

Произволни обекти:


12. гр. Свищов – Къща-музей “Алеко Константинов”


95. гр. Шумен – Томбул джамия “Шериф Халил Паша” – 1744 г.


26а. Връх Руен – Осогово


72. гр. Хасково – Монумент “Св Богородица”


31а. с. Черни Осъм (гр. Троян) – Природонаучен музей


Водопад “Самодивско пръскало”


96. гр. Плиска – Археологически резерват


84. Пещера Ухловица


30a. с. Къкрина – Къкринско ханче


36. гр. Панагюрище – Историческа местност “Оборище”


29. Рила – хижа “Скакавица” и Седемте рилски езера


52. с. Сребърна – Природо-научен музей при биосферен резерват


65. гр. София – Национален природонаучен музей при БАН


6. гр. Несебър – Архитектурно-исторически резерват – археологически музей


62. гр. София – Национален музей за българско изобразително изкуство