Обекти в област Пловдив


41. гр. Пловдив – Античен театър

44. гр. Карлово – Национален музей “Васил Левски”

45. гр. Калофер – Национален музей “Христо Ботев”

67а. гр. Хисар – Римска гробница

гр. Асеновград – Музей “Хората с мотори”

с.Крумово – Музей на авиацията

Маршрут “Зелената пътека – Света Богородица” край с.Бачково

41. гр. Пловдив – Исторически музей


41. гр. Пловдив – Етнографски музей


42. гр. Перущица – Исторически музей


43. гр. Сопот – Къща-музей “Иван Вазов”


43. гр. Сопот – Женски метох


44а. гр. Карлово – Исторически музей


46а. Стара Планина – Връх Ботев


47. гр. Асеновград – Асенова крепост


47б. с. Бачково (гр. Асеновград) – Бачковски манастир


47а. гр. Асеновград – Исторически музей


64. с. Кръстевич – Туристически възпоменателен комплекс “Бунтовна”


67. гр. Хисаря, с. Старосел – Тракийска гробница


67а. гр. Хисаря – Археологически музей


77. гр. Клисура – Исторически музей


Екопътека “Бяла река”


Водопад “Сливодолско падало” край с.Бачково