Най-високите водопади в България

1. Водопад “Скакля” – 141 м.
Най-високият непостоянно течащ водопад в България. Намира се на 1.5 км южно от Враца, зад хълма Калето.

2. Водопад “Райското пръскало” – 124.5 м.
Най-високият постоянно течащ водопад в България и на Балканския полуостров. Намира се в Стара Планина, под връх Ботев.

3. Водопад “Бовска Скакля” – 85 м.
Намира се в Искърското дефиле на Вазовата екопътека, близо до село Бов, Стара планина.

4. Водопад “Видимско пръскало” – 80 м.
Водопадът е разположен в природен резерват “Северен Джендем”, северния склон на връх Ботев.

5. Водопад “Кадемлийско пръскало” – 72 м.
Разположен на река Кадемлийска, Централен Балкан, в подножието на връх Триглав.

6. Водопад “Рилска Скакавица” – 70 м.
Най-високият водопад в Рила планина, близо до Паничище.

7. Водопад “Орфей” – 68 м.
Най-високият водопад в Родопите, част от екопътека “Каньона на водопадите”.

8. Водопад “Боров камък” – 63 м.
Това е един от Врачанските водопади, близо до село Згориград.

9. Водопад “Бабско пръскало” – 54 м.
Намира се в парк “Централен Балкан”, Стара планина. Близо е до хижите Русалка и Равна, по пътеката с.Тъжа – х.Тъжа.

10. Водопад “Полска Скакавица” – 53 м.
Намира се в област Кюстендил, близо до едноименното село Полска Скакавица.